Open hours

Shop Center
Monday: 9:00 – 21:00
Tuesday: 9:00 – 21:00
Wednesday: 9:00 – 21:00
Thursday: 9:00 – 21:00
Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 9:00 – 21:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

13-17.09.2021

W dniach od 13 do 17 września zrób zakupy w Centrum Handlowym Kometa, okaż paragony, odbierz bon na kolejne zakupy i oszczędzaj!

Aby wziąć udział w promocji i odebrać jeden z bonów o wartości 30 zł i skarbonkę-świnkę, zrób zakupy za kwotę 150 zł. Możesz połączyć trzy paragony. Akceptowane są paragony z hipermarketu Auchan, ale obowiązkowo Uczestnik musi przedstawić minimum jeden paragon za zakupy w galerii handlowej, przy czym minimalna łączna kwota zakupów na galerii powinna wynosić 50 zł brutto. Wszystkie paragony, które biorą udział w akcji  muszą być z okresu promocji, tj. od 13 do 17 września.

„Happy Hours” – codziennie w godzinach 15.00-17.00 dla pierwszych 7 klientów, którzy zgłoszą się do stoiska promocyjnego będzie czekał dodatkowy prezent. Upominek specjalny w postaci rodzinnego planera z powłoką suchościeralną do wielokrotnego użytku i zawieszenia w naszych domach.

Za zrobione zakupy będą do odbioru zestawy w postaci bonu zakupowego i skarbonki-świnki. Każdy bon, to oszczędność 30 zł podczas kolejnych zakupów w CH Kometa. Skarbonka-świnka, to sprawdzona metoda oszczędzania „grosik do grosika”, która po jakimś czasie zaowocuje pokaźną sumką. To również dobry sposób na naukę oszczędzania dla dzieci.

Pula upominków jest ograniczona w każdym dniu i w każdej godzinie. W czasie trwania promocji uczestnik akcji może odebrać maksymalnie dwa upominki. Bony zakupowe można realizować w wybranych sklepach CH Kometa, zgodnie z listą na bonie. Ważność bonów do 18 września 2021r. Odebranego bonu nie można wymienić na gotówkę, ani na inną nagrodę. Przed realizacją należy poinformować obsługę sklepu o zamiarze płatności bonem. Sklepy nie wydają reszty, ale istnieje możliwość dokonania częściowej płatności bonami, a częściowej innymi formami płatności, akceptowalnymi w danym sklepie.

Punkt Obsługi Promocji będzie położony na pasażu handlowym w pobliżu kwiaciarni Power Flower, a Cukiernią Sowa. Czynny będzie codziennie od godziny 10.00 do 20.00.

Regulamin dostępny w Punkcie Obsługi Promocji, w siedzibie Organizatora oraz w biurze Dyrekcji Centrum. Organizatorem Promocji jest Alia PR& Marketing z siedzibą w Złotorii.

Zapraszamy!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?