Open hours

Shop Center
Monday: 9:00 – 21:00
Tuesday: 9:00 – 21:00
Wednesday: 9:00 – 21:00
Thursday: 9:00 – 21:00
Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 9:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

5-9.04.2022

Zbliża się czas wiosennych porządków i pozbywania się z domu zbędnych rzeczy. Chcąc ułatwić Wam wiosenno-świąteczne sprzątanie przygotowaliśmy akcję zbiórki elektrośmieci. Już od 5 do 9 kwietnia na parkingu naszego Centrum zorganizujemy punkt odbioru elektroodpadów, w którym będziecie mogli zostawić zużyty sprzęt elektryczny – małego AGD (suszarki, żelazka, golarki, lokówki, opiekacze, suszarki) i drobne urządzenia elektroniczne (laptopy, telefony, ładowarki, myszy do komputera). Ale to nie wszystko! W ramach akcji pn. „Czyste otoczenie to podstawa” w zamian za przyniesione elektrośmieci do odbioru będą kwiaty doniczkowe oczyszczające powietrze. Do wyboru będą: paprotka, bluszcz i skrzydłokwiat. Jedna osoba może zdobyć jedną roślinkę podczas całej akcji, niezależnie od tego ile sztuk zużytego sprzętu przyniesie.

Jeśli nie macie w domu zużytego sprzętu, a chcielibyście zdobyć jedną z roślin możecie ją odebrać w zamian za zakupy w naszym Centrum. Wystarczy przedstawić w punkcie obsługi akcji paragon za zakupy na 150 zł. Można połączyć maksymalnie 2 paragony z jednego dnia akcji. Akceptowane będą paragony z hipermarketu Auchan, ale obowiązkowo należy przedstawić minimum jeden paragon za zakupy ze sklepów na pasażu galerii handlowej. Minimalna kwota zakupów na pasażu powinna wynosić 50 zł brutto. Kwiaty można odebrać w punkcie obsługi akcji,  który znajdziecie na pasażu koło Cukierni Sowa.

Punkt odbioru elektrośmieci oraz punkt obsługi akcji będą czynne w godzinach od 10.00 do 20.00.

Patronem akcji jest Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia.

Patronem medialnym jest gazeta Nowości.

Partnerem akcji jest firma MB Recycling oraz Elektryczne Śmieci jako partner akcji zbiórki odpadów.Dodatkowo mamy dla Was konkurs, w którym nagrodami będą trzy nawilżacze powietrza marki Philips. W konkursie możecie wziąć udział poprzez fanpage CH Kometa na Facebook, jak też w tradycyjny sposób na stoisku obsługującym akcję. Zadanie konkursowe brzmi: Opisz jakie znasz ekologiczne zachowania, które warto stosować w swoim domu.

Zapraszamy do udziału w naszej eko – akcji i do udziału w konkursie!

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?