Open hours

Shop Center
Monday: 9:00 – 21:00
Tuesday: 9:00 – 21:00
Wednesday: 9:00 – 21:00
Thursday: 9:00 – 21:00
Friday: 9:00 – 21:00
Saturday: 9:00 – 21:00
Sunday: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb. to nie tylko dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów piekarniczych, ale także wiele lat doświadczeń mistrzów piekarskich.

Con­tact de­ta­ils

tel: +48 502 039 333
e-mail: biuro@grochola.eu
www: www.grochola.eu

Godziny otwarcia

Pon-sob. 07:30-21:00
Niedziela Handlowa 10:00-20:00

Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb. to nie tylko dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów piekarniczych, ale także wiele lat doświadczeń mistrzów piekarskich. Codzienny uśmiech Klientów nabywających produkty sprawił, że właściciele piekarni postanowili zrobić coś więcej. Piekarnia postanowiła nie tylko być producentem, ale także i partnerem w życiu codziennym. Tak powstała idea zbudowania marki Grochola Prawdziwy Chleb. Marki innej ... read more niż wszystkie, gdzie gwarantem jakości jest twórca firmy Dariusz Grochola, a Klient nie jest wyłącznie anonimowym elementem statystyk, a Przyjacielem piekarni. W Bistro Grochola każdy Klient znajdzie coś dla siebie m.in. Jedyne i Prawdziwe Kanapki na ciepło. Oprócz Kanapek na ciepło w ofercie śniadaniowej znajdziemy tam również jogurty, sałatki i kanapki, które świetnie sprawdzają się jako drugie lub pierwsze śniadanie do pracy czy szkoły. W propozycji piekarni nie mogło zabraknąć również słodkości, które są ucztą dla oczu i podniebienia. Ciasta wyglądają i smakują jak domowe wypieki z przepisu naszych babci, a aromatyczne ciastka drożdżowe przygotowywane i wypiekane na miejscu kuszą niezwykłym zapachem. Nie można także zapomnieć o Prawdziwym Chlebie., powstał z zakwasu, w którego skład wchodzi mąka, sól i woda, co powoduje, że chleb jest niezwykle smaczny i aromatyczny. W asortymencie bułek każdy znajdzie coś dla siebie. Większość bułek jest wypiekana na miejscu. Wyrabiane ręcznie ciasto jest codzienne dostarczane do sklepów firmowych, dzięki czemu o każdej porze można spotkać ciepłe bułeczki. Najważniejsze jest jednak to, że w Piekarni Grochola Prawdziwy Chleb., pieczywo jest wypiekane tylko ze świeżego ciasta, nigdy mrożonego. Piekarnia Grochola Prawdziwy Chleb. to nie tylko dynamicznie rozwijająca się sieć sklepów piekarniczych, ale także wiele lat doświadczeń mistrzów piekarskich. Codzienny uśmiech Klientów nabywających produkty sprawił, że właściciele piekarni postanowili zrobić coś więcej. Piekarnia postanowiła nie tylko być producentem, ale także i partnerem w życiu codziennym. Tak powstała idea zbudowania marki Grochola Prawdziwy Chleb. Marki innej niż wszystkie, gdzie gwarantem jakości jest twórca firmy Dariusz Grochola, a Klient nie jest wyłącznie anonimowym elementem statystyk, a Przyjacielem piekarni.

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?