Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

18-20.03.2021

Drodzy Klienci, w związku z wprowadzonymi zmianami i ograniczeniami w handlu akcja „Segreguję bo warto” została skrócona do dwóch dni, tj. 18-19 marca.

Przed na­mi czas wio­sen­nych po­rząd­ków i po­zby­wa­nie się zbęd­nych rze­czy. Dla­te­go z my­ślą o Was przy­go­to­wa­li­śmy ak­cję pro­mo­cyj­ną, pod­czas któ­rej bę­dzie­cie mo­gli zdo­być prak­tycz­ne tor­by do se­gre­ga­cji od­pa­dów. Ko­niec z nie­wy­god­ny­mi, prze­ma­ka­ją­cy­mi wor­ka­mi i nie­este­tycz­ny­mi po­jem­ni­ka­mi. Ze­sta­wy 3 to­reb do se­gre­ga­cji od­pa­dów do zdo­by­cia już od 18 do 19 mar­ca. Moż­na je bę­dzie ode­brać na na­szym sto­isku pro­mo­cyj­nym!

Aby wziąć udział w promocji i zdobyć zestaw toreb do segregacji odpadów i przydomowych śmieci, wystarczy zrobić zakupy w Centrum Handlowym KOMETA za kwotę 150 zł. Można łączyć trzy paragony za zakupy z jednego dnia. Akceptowane są paragony z hipermarketu Auchan, ale obowiązkowo Uczestnik akcji obowiązkowo musi przedstawić paragon lub paragony za zakupy w galerii handlowej na kwotę minimum 50 zł. Pula upominków jest ograniczona w każdym dniu i w każdej godzinie.

Stoisko promocyjne będzie czynne 18 i 19 marca w godzinach od 9.00 do 21.00. Położone będzie w pobliżu Cukierni Sowa. Regulamin akcji dostępny w Punkcie Obsługi Promocji, w siedzibie Organizatora oraz w biurze Dyrekcji Centrum.

Wszystkie torby z zestawu promocyjnego mają oznaczenia kolorystyczne zgodne z ustalonym zasadami segregacji dla papieru żółty, dla odpadów suchych niebieski i zielony dla szkła. Dodatkowo na torbach zastosowano grafikę przedstawiającą poszczególne grupy odpadów, aby nikt nie miał wątpliwości jak posegregować śmieci. Zestawy toreb do segregacji odpadów są świetnym rozwiązaniem w każdym gospodarstwie domowym. Wykonane z polipropylenu odzyskanego z tworzyw sztucznych zostały specjalnie zamówione dla naszych Klientów. Ich estetyka pozwala na ustawienie w przestrzeni naszego domu, w kuchni, łazience, piwnicy, spiżarni lub na balkonie. Mogą stać obok siebie złączone za pomocą taśmy na rzep lub osobno w wybranym przez nas miejscu. Można je umyć wilgotną ściereczką aby służyły nam dłużej.

Nasze Centrum od początku funkcjonowania stosuje w swoich działaniach rozwiązania sprzyjające zachowaniu równowagi w przyrodzie. Dba o środowisko dzięki nowoczesnym technologiom zastosowanym w obiekcie, segregacji oraz wstępnej obróbki śmieci. Organizuje akcje, w których edukuje swoich Klientów oraz podpowiada jak być eko. Będzie to już kolejne wydarzenie promujące ekologiczne zachowania na co dzień. Ponadto CH Kometa otrzymało Certyfikat Breem In Use, który przy­­zna­­wa­­ny jest obie­k­tom spełniającym re­­stry­k­cy­j­ne wy­­ma­­ga­­nia w za­­kre­­sie śro­­do­­wi­­sko­­wym i spo­­łe­cz­nym. Oce­­nie pod­da­­wa­­nych jest ki­l­ka­­dzie­­siąt czy­n­ni­­ków, w tym: efe­k­ty­w­ność ene­r­ge­­ty­cz­na obie­k­tu, spo­­sób za­­rzą­­dza­­nia od­pa­­da­­mi, ogra­­ni­­cza­­nie emi­­sji za­­nie­­czy­sz­czeń, do­­stę­p­ność ko­­mu­­ni­­ka­­cy­j­na czy udo­­go­d­nie­­nia dla go­­­ści i pra­­co­w­ni­­ków.

W naszym Centrum zapewniamy bezpieczeństwo i komfort zakupów. Dezynfekujemy i ozonujemy części wspólne. Dostosowujemy się do wytycznych.

Zapraszamy!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?