Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Poniedziałek-Sobota: 07:30 – 22:00
Niedziela: 08:00 – 21:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

1.06.2022

Roz­piesz­czamy, ro­bimy nie­spo­dzian­ki, speł­niamy ma­rze­nia… Nasze małe i duże pociechy zasługują na coś specjalnego. Przygotowaliśmy dla Was kilka prezentowych inspiracji, które z pewnością wywołają uśmiech na twarzach dzieci.

Najm­łod­szym fraj­dę spra­wią grze­chot­ki, sen­so­rycz­ne kloc­ki, la­le i mi­sie. Te du­że i te ma­łe znajdzie­cie w Au­chan oraz Ro­ssman­nie.

Au­chan jak za­wsze za­ska­ku­je bo­ga­tą ofer­tą dla star­szych dzie­ci – sze­ro­ka do­stęp­ność la­lek Bar­bie czy kloc­ków Le­go mo­że za­wró­cić w gło­wie. A co dla miłośników gier i książek? Postawcie na ponadczasowe gry planszowe z Księgarni Świat Książki i najnowsze bestsellery! Książki przygodowe, fantasy, a może romantyczna opowieść? Tutaj każdy znajdzie coś dla siebie!

Mło­de da­my i mło­dzi pa­no­wie z uzna­niem spoj­rzą też na pierw­sze per­fu­my czy ko­sme­ty­ki o bez­piecz­nych skła­dach, ofe­ro­wa­ne w Ros­sman­nie. Znajdziecie tam również urocze zestawy dla kąpieli dla najmłodszych!

Radość pociechom na pewno sprawi balon wypełniony helem – taki z ulubionym zwierzakiem czy ukochaną postacią z bajek. Wybór przeogromny w Balloon Island Kometa.

Zaplanujcie ten wyjątkowy dzień w Komecie i spędźcie wspólny czas ze swoimi maluchami na pysznym ciastku czy lodach w Cukierni Sowa. Niech ten dzień będzie pełen radości!

I cho­ciaż 1 czerw­ca sku­pia­my się głów­nie na naj­młod­szych, w cza­sie za­ku­pów pa­mię­taj­cie, że­by zna­leźć też coś dla swo­je­go we­wnętrz­ne­go dziec­ka. Bo nikt z nas nie jest zbyt do­ro­sły na spra­wie­nie so­bie pre­zen­tu!

Chcesz więcej?

Każdy dzień to nowe promocje!

Odwiedź nasze sklepy i korzystaj z niskich cen.

PROMOCJE

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?