Godziny otwarcia

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Hipermarket Auchan

Pon-Pt: 7:00 – 22:00
Sobota: 7:00 – 22:00

Kontakt

CH Kometa

ul. Grudziądzka 162
87-100 Toruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-mail: kometa@apsysgroup.pl

 

DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

W Centrum Handlowym Kometa codziennie dokładamy starań, by zapewnić klientom najwyższe standardy bezpieczeństwa i komfort zakupów. Stosujemy się do wytycznych Ministra Zdrowia i Rządu RP oraz wprowadzamy dodatkowe rozwiązania zwiększające Państwa bezpieczeństwo.

PASAŻE

Zdrowy dystans

 • Zgod­nie z roz­po­rzą­dze­niem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 roku 16 maja 2020 roku wprowadziliśmy ograniczenie liczby osób mogących przebywać jednocześnie na terenie centrum. Wg przepisów na 15m2 powierzchni przypada jedna osoba. Liczba Klientów jest na bieżąco monitorowana przez systemy liczące i pracowników ochrony;
 • Wszystkie wejścia do centrum są otwarte, by mogli się Państwo komfortowo i bezpiecznie przemieszczać po budynku;
 • Zgodnie z wytycznymi wyłączyliśmy z użytkowania ławki i strefy wypoczynku;
 • Na podłodze w strefie restauracyjnej umieściliśmy taśmy przypominające o zachowaniu bezpiecznego dystansu 2 metrów od pozostałych Klientów;
 • Przed wejściem do hipermarketu Auchan wyznaczona została kolejka z odstępami 2 metrów dla oczekujących na wejście do sklepu.

Dodatkowe środki higieny

 • Ustawiliśmy bezdotykowe dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk przy wejściach do Centrum;
 • Regularnie ozonujemy pomieszczenia zamknięte;
 • Wprowadziliśmy dodatkową regularną dezynfekcję podłóg, korytarzy (ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy i ścian prowadzących do toalet) oraz koszy na śmieci, donic, klamek, poręczy;
 • Zrezygnowaliśmy z rekuperacji i recyrkulacji, by zapewnić 100% wymiany powietrza w budynku;
 • Zainstalowaliśmy wygodny automat do zakupu maseczek i rękawiczek. Maseczki i rękawiczki są również w ofercie wybranych sklepów – między innymi w aptece i hipermarkecie Auchan.

Ograniczony pakiet usług

 • Tymczasowo wyłączyliśmy z użytkowania bujaki i automaty do gier dla dzieci;
 • Jeśli chcesz skorzystać z pomieszczenia dla rodzica z dzieckiem, zadzwoń – pracownik ochrony Ci je udostępni. 

Wszystkie ograniczenia wprowadzamy po to, by minimalizować ryzyko i zwiększać bezpieczeństwo zakupów. Prosimy o wyrozumiałość! 

TOALETY

 • Zamontowaliśmy dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk w toaletach;
 • Wprowadziliśmy dezynfekcję toalet oraz ozonujemy toalety;
 • By zminimalizować konieczność dotykania poszczególnych elementów wyposażenia toalet, armatura łazienkowa jest bezdotykowa;
 • Przy umywalkach umieściliśmy instrukcje mycia oraz dezynfekcji rąk przygotowane według zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego;
 • Udostępniliśmy również instrukcje bezpiecznego zdejmowania maseczki i rękawiczek jednorazowych, opracowane na podstawie wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego. 

STREFA RESTAURACYJNA

 • Ka­wiar­nia świad­czy usłu­gi za­rów­no w try­bie na miej­scu, jak i „na wy­no­s”.
 • Ograniczyliśmy liczbę stolików i krzeseł znajdujących się w strefie restauracyjnej;
 • Wprowadziliśmy ograniczenie liczby osób mogących przebywać w strefie;
 • Ustawiliśmy dodatkowe dyspensery z płynami do dezynfekcji rąk;
 • Wykleiliśmy oznakowanie na podłodze przypominające o utrzymaniu bezpiecznego dystansu 2 metrów od innych Klientów stojących w kolejce;

Pod­czas po­by­tu w stre­fie re­stau­ra­cyj­nej, pa­mię­taj by:

 • Zde­zyn­fe­ko­wać dło­nie przed wej­ściem do stre­fy lub lo­ka­lu;
 • Przy sto­le, pod­czas je­dze­nia za­cho­wać dy­stans 1,5 me­tra od in­nych;
 • Zdej­mo­wać osło­nę ust i no­sa je­dy­nie na czas po­sił­ku

SKLEPY

Poszczególne sklepy samodzielnie wdrażają zasady bezpiecznych zakupów. Bardzo prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi na poszczególnych witrynach i, w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, kierowanie pytań bezpośrednio do obsługi sklepu. Listę sklepów wraz z kontaktami do poszczególnych lokali znajdziesz TUTAJ.

BEZPIECZEŃSTWO ZAKUPÓW – DBAJMY O NIE RAZEM!

Bezpieczeństwo zakupów w centrum handlowym zależy od każdego z nas. Bądźmy odpowiedzialni i bezpieczni. Stosujmy się do instrukcji bezpieczeństwa umieszczonych na terenie obiektu oraz poleceń personelu centrum i poszczególnych sklepów.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNYCH ZAKUPÓW:

 • Zapoznaj się z instrukcjami bezpieczeństwa i zaleceniami rozmieszczonymi na terenie Centrum Handlowego Kometa – między innymi na drzwiach wejściowych, przy wejściach, na witrynach sklepów, w toaletach;
 • Na parkingu zajmuj co drugie miejsce;
 • Przestrzegaj limitów liczby osób mogących przebywać na terenie galerii i w poszczególnych sklepach;
 • Zachowaj bezpieczny dystans 2 metrów od pozostałych Klientów;
 • Pamiętaj o obowiązku zasłaniania ust i nosa; maseczki możesz kupić w wybranych sklepach, między innymi aptece oraz hipermarkecie Auchan;
 • W sklepie dezynfekuj ręce lub zakładaj jednorazowe rękawiczki;
 • Nie spożywaj posiłków ani napojów na terenie centrum handlowego (z wyłączeniem strefy restauracyjnej);
 • Zużyte rękawiczki jednorazowe wrzucaj do zamykanego kosza ze specjalnym oznakowaniem;
 • W sklepach i punktach usługowych wybieraj płatności bezgotówkowe;
 • Zastanów się, co chcesz kupić i dotykaj tylko wybranych produktów;
 • W toalecie męskiej korzystaj z co drugiego pisuaru;
 • Jeśli widzisz coś niepokojącego – powiadom pracownika ochrony. 

Bądź na bieżąco!

Sprawdzaj regularnie informacje dotyczące oferty i bezpieczeństwa w Centrum Handlowym Kometa na stronie www oraz na profilu centrum na portalu Facebook 

PRZYDATNE LINKI

Więcej informacji dotyczących zasad bezpieczeństwa znajdziesz na:

gis.gov.pl/zdrowie/zasady-prawidlowego-mycia-rak
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-skutecznie-dezynfekowac-rece
gis.gov.pl/aktualnosci/koronawirus-jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-rekawice
gis.gov.pl/aktualnosci/jak-prawidlowo-nalozyc-i-zdjac-maseczke
www.gov.pl/web/koronawirus

Bądź na bieżąco!

Będziemy informować Cię o najnowszych wydarzeniach i promocjach.

Administratorem danych osobowych jest Galeria Kometa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-803), przy Alejach Jerozolimskich 56c (zwana dalej Spółką). Dane osobowe w zakresie podanym w korespondencji będą przetwarzane przez Spółkę w celu udzielenia odpowiedzi, zgodnie z wyrażoną zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia, jak też udostępnione podmiotom, o których mowa w klauzuli zgody. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub momentu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody (np. w ten sam sposób, w jaki została wyrażona) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Podając adres e-mail wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa drogą elektroniczną na podany adres e-mail.
Podając numer telefonu wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Galeria Kometa sp. z o.o. w celu marketingowym, realizowanym poprzez wysyłanie informacji handlowych dotyczących działalności Centrum Handlowego Galeria Kometa w postaci SMS na końcowe urządzenie telekomunikacyjne – telefon komórkowy, którego nr podano powyżej.

Chcesz się wypisać z newslettera?