Open hours

Centrum Handlowe
Poniedziałek: 9:00 – 21:00
Wtorek: 9:00 – 21:00
Środa: 9:00 – 21:00
Czwartek: 9:00 – 21:00
Piątek: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00
Hipermarket Auchan

Mo­­nday-Saturday: 07:30 – 22:00
Sunday: 08:00 – 21:00

Contact

CH Ko­me­ta

Gru­dziądz­ka 162 st
87-100 To­ruń
tel.: 56 623 38 89
fax.: 56 623 39 28
e-ma­il: ko­me­ta­@ap­sys­gro­up.pl

W branży CBD działamy od 3 lat, lecz od ubiegłego roku zaczęliśmy tworzyć najbardziej zaawansowany olej CBD w Polsce zawierający moc w pełni naturalnych dodatków, terpenów i ulepszeń aby ich jego działania były jeszcze skuteczniejsze.

Godziny otwarcia

Pon-Pt: 9:00 – 21:00
Sobota: 9:00 – 21:00
Niedziela: 10:00 – 20:00

W branży CBD działamy od 3 lat, lecz od ubiegłego roku zaczęliśmy tworzyć najbardziej zaawansowany olej CBD w Polsce zawierający moc w pełni naturalnych dodatków, terpenów i ulepszeń aby ich jego działania były jeszcze skuteczniejsze. Właśnie została zakończona procedura dla opatentowanego przez nas olejku CBD Mindfulness, sfokusowanego na osoby, które potrzebują bardzo głębokiego skupienia się na ... read more samym sobie przed Jogą i Medytacją oraz każdego dnia kiedy chcą żyć pełnią nieskończonego szczęścia. Przeszliśmy przez całą ścieżkę tworzenia olejów w Kanadzie, która jest pionierem i liderem w branży. Linia technologiczna, w której ekstraktowane są oleje jest jedną z najbardziej zaawansowanych w całej europie. Jednym z naszych flagowych produktów jest totalnie wyciszający olej zawierający w składzie większą zawartość CBN co zapewnia jeszcze większe skupienie w momentach kiedy tego najbardziej potrzebujemy. Skład oleju to 20% CBD, 5% CBG, 2% CBN, bakopa, żeń – szeń, trawa cytrynowa oraz kilka naturalnych składników, które znacznie zwiększają moc naszego produktu.
Dla osób, które potrzebują wyciszenia, relaksu, uspokojenia, wzmocnienia i skupienia się na samym sobie TYLKO W NASZEJ GALERII! Zupełna nowość – automat z produktami CBD firmy HempMe Już dziś zapraszamy Was do odwiedzenia naszej Galerii, tylko tutaj znajdziecie automat z prozdrowotnymi produktami CBD. Olejki CBD, susze, pre-rollsy – może kojarzysz takie cuda? Czy ich zamówienie może być tak proste, jak zamówienie kawy na mieście? Jak naj – bardziej – od czego są automaty. Zachęcamy do zapoznania się z ich ofertą w automacie firmy HempMe, który znajduje się … Dodaj harmonię do swojego pięknego życia stosując lecznicze produkty CBD. Hemp-Me for healthy life … DO ZOBACZENIA!
Insta: @hempme.pl
FB: @HempMeHealthyLife

Be up to date!

We will inform you about the latest events and promotions.

The ad­mi­ni­stra­tor of per­so­nal da­ta is Gallery Kometa sp. z o.o. with its re­gi­ste­red of­fi­ce in War­saw (po­st­co­de 00-803), Alejach Jerozolimskich 56c (he­re­ina­fter re­fer­red to as the Com­pa­ny). Per­so­nal da­ta in the ran­ge pro­vi­ded in the cor­re­spon­den­ce will be pro­ces­sed by the Com­pa­ny to pro­vi­de a re­spon­se, in ac­cor­dan­ce with the expres­sed con­sent pur­su­ant to art. 6 par. 1 lit. a Re­gu­la­tion of the Eu­ro­pe­an Par­lia­ment and of the Co­un­cil (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the pro­tec­tion of in­di­vi­du­als with re­gard to the pro­ces­sing of per­so­nal da­ta and on the free mo­ve­ment of such da­ta and the re­pe­al of Di­rec­ti­ve 95/46 / EC (RODO). Per­so­nal da­ta may be di­sc­lo­sed to em­ploy­ees or as­so­cia­tes of the Com­pa­ny, as well as en­ti­ties pro­vi­ding sup­port to the Com­pa­ny on the ba­sis of out­so­ur­ced se­rvi­ces and in ac­cor­dan­ce with the en­tru­sted con­tracts, as well as di­sc­lo­sed to the en­ti­ties re­fer­red to in the con­sent clau­se. Per­so­nal da­ta pro­ces­sed in the abo­ve the pur­po­se will be kept until the con­sent is wi­th­drawn or the pe­riod of li­mi­ta­tion of cla­ims un­der the con­tract conc­lu­ded. Each per­son has the ri­ght to ac­cess the­ir da­ta and rec­ti­fi­ca­tion, de­le­tion, pro­ces­sing re­stric­tions, the ri­ght to trans­fer da­ta or ob­ject to the­ir pro­ces­sing, the ri­ght to wi­th­draw con­sent (eg in the sa­me way as it was expres­sed) at any ti­me wi­tho­ut af­fec­ting the law­ful­ness of da­ta pro­ces­sing prior to its re­vo­ca­tion. The da­ta sub­ject has the ri­ght to lod­ge a com­pla­int with the Pre­si­dent of the Of­fi­ce for Per­so­nal Da­ta Pro­tec­tion when he / she con­si­ders that the pro­ces­sing of his / her per­so­nal da­ta vio­la­tes the pro­vi­sions of the GDPR. Pro­vi­ding per­so­nal in­for­ma­tion is vo­lun­ta­ry.

By providing an e-mail address, I agree to the processing of personal data provided by me through Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information regarding the activities of the Gallery Kometa via email to the e-mail address provided.
By providing my phone number, I agree to the processing of my personal data provided by Gallery Kometa sp. z o.o. for marketing purposes, carried out by sending commercial information on the operation of the Kometa Shopping Center in the form of an SMS to the final telecommunications device - a mobile phone, the number of which is given above.

You want to unsubscribe from the newsletter?